Γιατί ProBM 2

          Κατέβασε το φυλλάδιο του έργου

Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις ιδρύονται κάθε χρόνο, αλλά λιγότερες από το 40% δραστηριοποιούνται πάνω από 5 χρόνια. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι πολλοί επίδοξοι επιχειρηματίες, δεν αναγνωρίζουν την αξία του επιχειρηματικού μοντέλου και δεν αφιερώνουν τον απαιτούμενο χρόνο για την δημιουργία του και του σχεδιασμού της στρατηγικής της εταιρίας. Εάν είσαι επιχειρηματίας, εάν επιθυμείς να γίνεις επιχειρηματίας, εάν είσαι εκπαιδευτής ενηλίκων, ή απλά σε ενδιαφέρει η θεματική των επιχειρηματικών μοντέλων, τότε το έργο ProBM 2 είναι για σένα.

_____________

 

Σελίδα 1 και 2

Σελίδα 1Σελίδα 2

 

 

 

Κατέβασε την αφίσα του έργου

 

  

                                                                                                                   
 

 

                           Κουιζ στα Επιχειρηματικά μοντέλα                                      

                                                                                                                    

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

   

ΤΙΤΛΟΣ:
Κατανόηση και Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Μοντέλων στην εποχή της Παγκοσμιοποίησης
ΚΩΔΙΚΟΣ:
2019-1-PL01-KA204-064951
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

30 μήνες
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών – Εκπαίδευση Ενηλίκων